mksqen
16
Вто, Јул
0 Нови / 7 дена

Одржан промотивен настан во Битола во рамки на национална кампања за промоција на инклузивно управување со водата

Битола 07/09/2018

Типографија

Почитувани, Центарот за Еколошка Демократија Флорозон и Организацијата на Потрошувачите на Република Македонија во соработка со организацијата “Сфера„ од Битола, како дел од националната кампања за промоција на инклузивно управување со водата, денес на 07ми Септември 2018 година со почеток во 13:00 часот, на градскиот плоштад во Битола го реализираше првиот промотивен настан. Овој настан се организира во рамките на проектот “Граѓаните активен партнер во реформите на политиките за вода“, финансиран од Европската Унија.

Целта на промотивниот кампања е подигнување на свеста кај граѓаните и другите општествени чинители за важноста на добрите практикипри управувањеро со водните ресурси како и укажување на потребата за поголема застапеност на граѓаните и граѓанските здруженија про процесот на реформите во водните политики. Кампањата врши промоција на досега спроведените проектни активности, и ги презентира можностите за учество на јавноста при формирање и спроведување на локалните политики за управување со водните ресурси.
Севкупната цел е поставена на неспорната премиса дека граѓанскиот сектор има ограничени капацитети за учество управување со водите и управување со што, процесот на учество на јавноста, како што е предвидено од страна на национално, европско и меѓународно законодавство реално е попречено при што истите ги прави неодржливи, во делот на активно учествување во креирањето, спроведувањето и мониторингот на националните и локалните политики за управување со водите.

ИНФОРМИРАЈ СЕ И АКТИВНО ДЕЛУВАЈ!

Битола 07-09-2018

Со почит,
Кирил Ристовски
Претседател
ЦЕД Флорозон Скопје

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Најпопуларни вести во категорија Македонија

This module can not work without the AcyMailing Component