mksqen
27
Чет, Јан
0 Нови / 7 дена

Младите од Зрновци го истражуваат локалниот биодиверзитет

Младите од Зрновци го истражуваат локалниот биодиверзитет

Типографија

Во рамки на проектот за запознавање на младите од Зрновци со локалниот биодиверзитет направени се информативни табли, истражена е биолошката разновидност на реката Зрновка и воспоставена е „Патека на вировите“ која е долга два километра и се наоѓа по течението на реката.

Имплементатор на проектот е Здружение за рурален развој ЈАВОР – Зрновци. Дел од проектот е и формирањето на Клуб на млади истражувачи-Зрновци, каде најмладите учат и се запознаваат со локалниот биодиверзитет.

Општа цел на проектот е создавање на услови за одржливо управување, зачувување и валоризација на природата во општина Зрновци.

Во рамки на проектот е изработена и промовирана публикација за моменталната состојба со водите на реката Зрновка, мерки за заштита и подобрување, оспособен е ресурсен тренинг центар за биодиверзитет во, подготвена, испечатена и дистрибуирана е брошура за природните вредности на општината, изработени над 100 фотографии и цртежи од натпреварот во ОУ „Синиша Стоилов“ на тема биодиверзитет, и изработени се 15 постери со мотиви биодиверзитет во општина Зрновци.

Реализирани се неколку теренски истражувања на реката Зрновка, земени се низа на проби, примероци од флора и фауна во реката, и како финален резултат е добиен Извештај за извршена анализа на алгите и макроинвертебратната фауна на реката Зрновка.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
Пријавете се преку нашата бесплатна е-мејл претплата на услуги за да добивате известувања кога ќе има нови информации.

Најпопуларни вести во категорија Македонија