mksqen

Фото натпревар

Веб порталот www.ekologist.mk во рамки на Проектот „Развој на еколошко истражувачко новинарство“ финансиски поддржан од Европската Делегација во Скопје, а спроведуван од страна на ЦЕД Флорозон организираше фото натпревар.
Посетителите на порталот заклучно со продолжениот рок до 25/05/2017 година беа во можност да објавуваат фотографии во две категории и тоа Ѕид на срамот и Куќа на славните.
Фотографиите требаше да прикажуваат примери на лоши и добри пракси во однесувањето на јавноста и индустријата кон животната средина. Сите фотографии кои беа објавени ќе бидат вклучени во изборот за најдобра фотографија.
Конкурсот има обезбедено награден фонд од вкупно шест вредносни ваучери во висина од 200 евра. Наградите на учесниците ќе им бидат доделени на завршната конференција на Проектот во мај 2017 година.